شما اینجا هستید
فیلم های ریلی » مستند سریع ترین قطار اروپا، ایتالو ای جی وی ITALO AGV

بررسی چالش ها و راهکارهای مهندسی راه آهن در قطارهای پرسرعت

🔺تراکشن موتورهای هوشمند برای سربالایی

🔺 پانتوگراف های واکنشی برای برق ۲۵ هزار ولتی

🔺سیستم های تعلیق چندگانه برای تکان ها

🔺سیستم آببندی برای تغییرات فشار هوا در تونل

🔺جعبه های شن پاش برای عدم درجازدگی و لغزش

 

🖥 برنامه چهار سوی علم

📡 شبکه چهار سیما

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز