شما اینجا هستید
اخبار عمومی » مسیر بنادر کشور در حوزه لجستیکی و حمل و نقل چندوجهی طی سال ۹۹

به گزارش ریل‌نیوز به نقل از جمله ، محمدعلی اصل سعیدی پور در مورد دستاوردها و اقدامات انجام شده در حوزه امور لجستیکی و حمل و نقل چندوجهی در سال ۹۸ و استراتژی و اهداف تعریف شده در این بخش طی سال جاری، اظهار کرد: اقدامات مختلفی در این راستا طی سال گذشته مدنظر قرار گرفت که می توان به برنامه‌ ریزی و مشارکت در پیاده‌سازی طرح ساماندهی کامیون‌های ورودی بندر شهیدرجایی و برنامه‌ریزی توزیع بار شناورهای حامل کالای اساسی در بنادر کشور از طریق تغییر مقصد شناور و تقویت کرانبری (کابوتاژ) اشاره کرد.

مهمترین دستاوردهای حوزه لجستیکی وحمل و نقل چندوجهی در سال ۹۸

وی ادامه داد: ایجاد هماهنگی‌های درون سازمانی و برون سازمانی با رویکرد کاهش زمان و هزینه و بهبود فرآیندهای لجستیکی بنادر، به روزرسانی بخش عرضه و تقاضای مطالعات طرح جامع بنادر بازرگانی کشور، راهبری مطالعات کاربردی-تخصصی در حوزه لجستیک و برگزاری اولین مانور ریلی کانتینری در بندر شهیدرجایی از دیگر فعالیت های صورت گرفته در حوزه امور لجستیکی وحمل و نقل چندوجهی طی سال گذشته بود. مدیرکل ترانزیت، لجستیک و توافقنامه ها سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه تکمیل و ارائه سند راهبردی و نقشه راه توسعه حمل و نقل ریلی در بنادر جهت ابلاغ به مقام عالی وزارت راه و شهر سازی در سال گذشته مدنظر قرار گرفت، بیان کرد: ایجاد هماهنگی و نهایی سازی تجهیز و تکمیل ساختمان خروج گمرک ریلی بندر شهیدرجایی، تهیه اسناد فراخوان و پیش نویس قرارداد بهره بردار محوطه های ریلی بندر شهیدرجایی و نیز انجام طرح مطالعاتی «بررسی عوامل موثر بر سهم حمل و نقل ریلی بار مبادلاتی بندر شهید رجایی» از دیگر اقدامات انجام شده در حوزه یاد شده است.

اهداف تعریف شده در حوزه لجستیکی وحمل و نقل چندوجهی طی سال جاری
سعیدی پور در ادامه به استراتژی و اهداف مورد نظر در حوزه حوزه امور لجستیکی وحمل و نقل چندوجهی طی سال ۱۳۹۹ اشاره کرد و گفت: نهایی سازی، تصویب و پیاده سازی آیین نامه تردد وسایل نقلیه موتوری در تمام بنادر اصلی کشور، پیاده سازی سند آمایش مراکز لجستیک در پهنه های بندری مصوب ستاد مراکز لجستیک کشور و طراحی و تدوین سیاست های راهبردی و برنامه های عملیاتی لجستیک بندری از مهم ترین اهداف تعریف شده در این حوزه طی سال جاری است.
وی افزود: تدوین و پایش شاخص های عملکرد لجستیکی بنادر کشور، پیاده سازی ترافیک درون بندری بر روی سامانه GIS، احصاء و اصلاح فرآیندهای عملیاتی و لجستیکی حمل ریلی در بنادر ریل پایه، جمع آوری ثبت داده های آماری و اندازه گیری شاخص های عملکرد ریلی در بندر شهیدرجایی و نهایی سازی، تصویب و ابلاغ قرارداد تیپ اپراتور ریلی در بندر طی سال ۱۳۹۹ در حوزه امور لجستیکی وحمل و نقل چندوجهی مدنظر قرار خواهد گرفت.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز