شما اینجا هستید
اخبار عمومی » مسیر ریلی منطقه اقتصادی سلفچگان قم هرچه سریعتر راه اندازی شود

ایرنا| سید مهدی صادقی، استاندار قم با اشاره به اهمیت تسریع در اتصال منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم به راه آهن سراسری گفت: این طرح قابلیت تعریف شدن در قالب طرح های اقتصاد مقاومتی را نیز دارد و باید هرچه زودتر به اتمام برسد. وی در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: منطقه یاد شده به عنوان منطقه حساس و مهم در مرکزیت جغرافیایی کشور می تواند بندر خشک ایران باشد. وی با بیان این که منطقه ویژه اقتصادی برای توزیع، جمع آوری و ترانزیت کالا نیز از ظرفیت های خوب و مناسب بسیاری برخوردار است، افزود: این منطقه یک موضوع ملی است و صرفا بحث قم مطرح نیست‌، از این رو اجرای طرح مذکور برای راه آهن کشور و استان یک کار بزرگ و سرمایه گذاری خوبی تلقی شود‌

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز