شما اینجا هستید
اخبار نواحی » مشاور و بازرس سازمان جهانی یونسکو از ایستگاه راه آهن تهران بازدید کرد

مشاور و بازرس سازمان جهانی یونسکو از ایستگاه راه آهن تهران بازدید کرد

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه آهن تهران: در تاریخ ۹۷/۰۷/۲۸ مشاور و بازرس سازمان جهانی یونسکو و هیئت همراه از ایستگاه راه آهن تهران جهت ثبت جهانی راه آهن سراسری ایران بازدید نمودند.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز