شما اینجا هستید
اخبار عمومی » مشوق های دولت برای سرمایه گذاران  بخش مسافری و باری  حوزه ریلی

?دکتر محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور  اعلام کرد ؛

✔️ مشوق های دولت برای سرمایه گذاران  بخش مسافری و باری  حوزه ریلی

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز