شما اینجا هستید
اخبار عمومی » مشکلات کارکنان قراردادی شرکت راه آهن روی میز بررسی

مدیر عامل راه آهن کشور:

مشکلات کارکنان قراردادی شرکت راه آهن روی میز بررسی

مدیرعامل شرکت راه اهن کشور در جواب مطالبه و خواسته کارکنان قراردادی شرکت راه اهن نیز اشاره نمود: اسناد خزانه در حال بررسی می باشد ومطمینا تا چند روز اخیراین مشکل برطرف خواهد شد و معوقات انها پرداخت خواهد شد .

به دعوت دکتر کامران نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی دکترسعید رسولی معاون وزیر، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل راه آهن کشور، به منظور بازید میدانی از پروژه های ریلی شرق اصفهان به شهر ورزنه وبخش بن رود  سفر نمود که ضمن بازید از این مناطق در جهت رفع مشکلات ریلی من جمله تقویت ایستگاه ورزنه وپل راه آهن وطی جلسه ای در شهرداری این شهر مطالبی  را بیان نمود.

رسولی با اشاره به ظرفیت ها و تقاضای های منطقه ای برای ایستگاه ورزنه دستور رسیدگی آن را به استان داده وگفت: امید داریم در اسرع وقت به نتیجه برسد.

مدیر عامل راه آهن کشوردر خصوص مطالبه مردم منطقه در رابطه با تعریض پل های حادثه خیز نیز بیان کرد: درتیم اعزامی معاونت فنی راه آهن حضور داشته که این مهم را در اولویت خود قرار دادند

رئیس شرکت راه اهن کشور در جواب مطالبه و خواسته کارکنان قراردادی شرکت راه اهن نیز اشاره نمود: اسناد خزانه در حال بررسی می باشد ومطمینا تا چند روز اخیراین مشکل برطرف خواهد شد و معوقات انها پرداخت خواهد شد .

دکتر حسن کامران نماینده محترم مردم شهرستان اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص پل های حادثه خیز بیان کرد: با مطالعات و تحقیقات صورت گرفته ۱۱ پل حادثه خیز شناسایی شده است که مقرر گردیده نصف را راهداری تعریض نمایند و نصف دیگر راشرکت راه آهن.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز