شما اینجا هستید
اخبار عمومی » دعوت دکتر خواجه‌ نصیری مدیرعامل تامین سرمایه تمدن از سرمایه گذاران

دعوت محمودرضا خواجه‌ نصیری مدیرعامل تامین سرمایه تمدن از سرمایه گذاران
به تمام کسانی که به دنبال فرصت سرمایه گذاری خوب و تامین مالی برای توسعه صنعت ریلی هستند توصیه میکنم فرصت حضور در این همایش را از دست ندهند.

قسمت اول

 

قسمت دوم

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز