شما اینجا هستید
اخبار نواحی » مصاحبه مدیرکل راه آهن هرمزگان با اصحاب رسانه وخبر

به گزارش روابط عمومی راه آهن هرمزگان ظهرامروز محمدپورفخر ی درجمع خبرنگاران گفت : عملکرد یازده ماهه این اداره کل در زمینه بارگیری ۶میلیون و ۹۷۰هزار و ۵۶۲ تن انواع محمولات و مواد معدنی و کالاهای تجاری در مبادی ایستگاههای گل گهر ، معدن گل گهر و بندر شهید رجایی بارگیری شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۹درصد رشد را نشان می دهد.
در زمینه تخلیه نیز به میزان ۱۰میلیون و ۸۰۳هزار و ۲۳۵ تن انواع محمولات و مواد معدنی در سایر خطوط تخلیه این اداره کل شامل:پالایشگاه، منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس (بارکو)،بندر شهید رجایی و خطوط تخلیه دستی مانوری تخلیه شده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۴درصد رشد داشته است.
در همین مدت عملکرد راه آهن هرمزگان به میزان ۱۷میلیون و ۷۷۳هزار و ۷۹۷ تن کالا و محمولات بوده که رشد ۱۲ درصدی را نشان داده و موجب رسیدن تن کیلومتر مرزی به میزان ۶میلیارد و ۹۹۵میلیون و ۶۰۱هزار و ۳۰۰ تن کیلومتر شده که رشد ۱۶ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد.
در این مدت عملکرد بندر شهید رجایی نیز ۸ میلیون و ۷۸۸ هزار و ۹۶۸ تن کالا بوده که رشد ٣١درصدی حمل ریلی در بندر شهید رجایی را شاهد بوده ایم
و در زمینه حمل ریلی کانتینر نیز با حمل ۹۶ هزار و ۱۱۹ ‌‌‌‌ TEU که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹ درصد رشد داشته است.
مدیرکل راه آهن هرمزگان تاکید کرد: درچندسال اخیربالغ بر۴میلیون مسافرتوسط ناوگان ریلی این اداره کل جابجاشده وهیچ حادثه ای که ناشی ازسهل انگاری پرسنل این ناوگان باشدرانداشتیم.
پورفخری اظهار نمود: درشبانه روزتعداد ۶٠ خودرو از طریق راه آهن بندرعباس حمل و ۶۰خودرو به این اداره کل وارد مى شود و قابلیت افزایش واگن هایی رابرای انتقال خودرو هم داریم.
مدیرکل راه آهن هرمزگان با بیان اینکه جابجای مسافران در۱۱ماهه سال جاری ۹۷۹هزارمسافر توسط این اداره کل جابجاشده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۳۸ هزارنفر مسافر جابه جا شده رشد۱۵درصد افزایش داشته است،که تاپایان امسال این رقم به یک میلیون نفرمی رسد.
محمدپورفخری اضافه کرد:تعداد۲هزار خودرو در ١١ ماه سال جاری توسط این اداره کل جابجاشده و پیش بینی می شود تا پایان سال جاری این رقم به ۲هزارو۲۰۰خودرو برسد.
به گفته مدیرکل راه آهن هرمزگان درحال حاضر این اداره کل فروش ذخیره بلیط ویژه مسافران داشته وسالن های ذخیره رادرصورت نیازبه قطار اضافه می کنیم.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز