شما اینجا هستید
اخبار نواحی » معاون راه آهن: برقی کردن خط آهن دورود – اندیمشک در برنامه است

#ایرنا
/ معاون راه آهن: برقی کردن خط آهن دورود – اندیمشک در برنامه است /
در اداره کل راه آهن زاگرس و لرستان است که به طور همزمان تا پایان سال مورد بازسازی قرار می گیرند تا در مسیر ریلی دورود – اندیمشک دیگر شاهد مسدودی بلندمدت نباشیم. وی ادامه داد:به دلیل شکستگی پی در پی ریل در این مسیر، در بسیاری مواقع مجبور به کاهش سرعت بودیم و بازگشت به سرعت مجدد استهلاک بسیاری در پی داشت اما با اتمام پروژه بازسازی این محور شامل توازن سرعت در تمام طول مسیر هستیم.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز