شما اینجا هستید
اخبار عمومی » معاون شرکت راه آهن خبر داد: جذب سرمایه ۴ هزار میلیاردی در راه آهن/ لیزینگ ریلی ایجاد می شود

معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل راه آهن گفت: در سال جاری با همکاری بین بخشی بین سه معاونت راه آهن اقدامات مناسبی انجام شد و حجم دو پروژه تامین سرمایه به ۴ هزار میلیارد تومان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راه آهن جمهوری اسلامی ایران، نورالله بیرانوند در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد حمل و نقل راه آهن با اشاره به ضرورت تحرک جدی تر در حوزه سرمایه گذاری افزود: برای آنکه همانند کشورهای توسعه یافته حمل و نقل ریلی قادر به انجام حرکت های بزرگ باشد، سرمایه زیادی مورد نیاز است.

وی تحقق بسیاری از این برنامه ها را با منابع محدود مالی دولت بسیار دور از دسترس دانست و تصریح کرد: حتی اگر منابع مالی نیز وجود داشته باشد، استفاده بهینه از آن مستلزم مشارکت بخش خصوصی است و استفاده از منابع این بخش، فراتر از بخش دولتی باید مد نظر قرار گیرد.

بیرانوند با اشاره به وجود روش های مختلف تامین سرمایه که در دنیا و کشور وجود دارد، اظهار داشت: تجربه نشان داده است که برخی از این روش ها موفق بوده است.

معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل راه آهن با یادآوری ریسک های موجود در هریک از روش های یاد شده گفت: با وجود این مشکلات، نسخه ثابتی برای حل آنها در دنیا وجود ندارد و مستلزم روش ها و بسته های خلاقانه و ترکیب عوامل مختلف است.

معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل راه آهن با بیان اینکه موضوع خلاقیت در حوزه سرمایه گذاری بحثی مستمر و حرکتی پویا محسوب می شود، افزود: برای سرمایه گذاری، بهره گیری از روشهای خلاقانه و متنوع سازی تامین منابع، بسترسازی و تسهیل جذب سرمایه در راه آهن از بازارهای مختلف و همچنین جذب سرمایه به سمت زیر ساخت ها مورد توجه دفترسرمایه گذاری راه آهن است.

وی جذب سرمایه در حوزه TOD را نمونه ای از تلاش های راه آهن در جذب سرمایه دانست و خاطرنشان کرد: در سال جاری با همکاری بین بخشی بین سه معاونت فنی و زیربنایی، مسافری و برنامه ریزی، اقدامات مناسبی انجام شده است و امیدواریم حجم دو پروژه تأمین سرمایه به ۴ هزار میلیارد تومان برسد.

بیرانوند با اشاره اینکه نگاه راه آهن در این بخش نگاه جدیدی است، تصریح کرد: در بسته طراحی شده به تناسب نسبت به شرایط مختلف از این روشها استفاده خواهد شود.

وی خطوط آنتی را یکی از گلوگاه های واقعی توسعه شبکه ریلی در حمل بار دانست و عنوان کرد و گفت: برنامه های خوبی در این باره تدوین و بسته سرمایه گذاری توسط دفتر سرمایه گذاری طراحی شده است.

معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل راه آهن، کشاندن موضوع سرمایه گذاری به بحث زیرساخت و ایجاد درآمدهای پایدار برای راه آهن را از جمله راهبردهای مدنظر برشمرد و افزود: امیدواریم با حضور بخش خصوصی در راه آهن و سرمایه گذاری های آن بتوانیم درآمدهای پایدار ایجاد کنیم تا بخشی از درآمدهای جاری تامین شود.

وی ایجاد نهادهای تامین مالی مانند شرکت های لیزینگ یا نهادهای تامین مالی با مشارکت صندوق توسعه ملی را از دیگر راهبردها عنوان کرد و گفت: خوشبختانه برای همه راهبردهای موجود در دفتر سرمایه گذاری، بسته تدوین و برنامه ریزی شده است.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز