شما اینجا هستید
اخبار عمومی » معرفی نفرات برتر دوازدهمین دوره مسابقات قرآن کریم راه آهن

معرفی نفرات برتر دوازدهمین دوره مسابقات قرآن کریم راه آهن

نفرات برتر دوازدهمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه کارکنان و خانواده های راه آهن، صبح امروز با حضور حسین عاشوری، قائم مقام راه آهن معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ایران، در این مسابقات نفر برتر در رشته های مفاهیم، غدیر شناسی کتبی، حفظ یک جزء ، حفظ سه جزء ، حفظ پنج جزء، حفظ ۱۰ جزء، حفظ ۲۰ جزء ، حفظ کل قرآن، تحقیق، ترتیل، اذان و حفظ خطبه غدیر معرفی و از برگزیدگان قدردانی شد.

گفتنی است در برخی رشته ها شرکت کنندگان موفق به کسب حد نصاب هیأت داوران نشدند. اسامی نفرات برتر به شرح زیر است:

 

نتایج دوازدهمین دوره مسابقات قرآن کریم رشته مفاهیم

 

ردیف نام ونام خانوادگی اداره کل امتیاز رتبه نسبت
۱ شهره محمدی اصفهان ۳۰ اول همکار
۲ مجید قاضی سعیدی اراک ۲۹ مشترک دوم همکار
۳ رضا ندایی راد خراسان ۲۹ مشترک دوم همکار
۴ سرور مرادی خراسان ۲۹ اول خانواده
۵ فاطمه سلطانی خراسان ۲۸ دوم خانواده

 

نتایج نهایی رشته غدیر شناسی کتبی

ردیف نام ونام خانوادگی اداره کل امتیاز رتبه نسبت
۱ زهرا دهقانی کرمان ۵۰ اول همکار
۲ مریم رفیعی مرکز ۵۰ اول همسر
۳ یوسف محمد نژاد شرق ۵۰ اول همکار
۴ محمد حسین تفتیان یزد ۵۰ اول همکار
۵ الهه غفاریان خراسان ۵۰ اول همکار
۶ مجید قاضی سعیدی اراک ۵۰ اول همکار
۷ ام البنین سلیمانی جنوب ۵۰ اول همکار

 

ردیف نام ونام خانوادگی اداره کل امتیاز رتبه نسبت
۱ علی اصغر حسینی فهرجی یزد ۱۶۴ اول همکار
۲ محمد حسین معصومی شمال ۵/۱۸۰ اول فرزند/پسر
۳ سینا اکبر زاده خراسان ۱۷۹ دوم فرزند/پسر
۴ هانیه زید آبادی هرمزگان ۱۶۲ اول فرزند
۵ فاطمه معصومی شمال ۱۶۲ دوم فرزند
۶ نجمه اقبالی یزد ۵/۱۶۰ اول همسر
۷ فرشته عسگری بافق ۱۵۹ دوم همسر

نتایج دوازدهمین دوره مسابقات قرآن کریم، حفظ یک جزء  

 

نتایج دوازدهمین دوره مسابقات قرآن کریم، حفظ سه جزء

ردیف نام ونام خانوادگی اداره کل امتیاز رتبه نسبت
۱ بهرام ضرغامی بین الملل ۱۶۲ اول همکار
۲ محمد کریمیان خراسان ۱۵۱ دوم همکار
۳ محمد طه دل آرامی   خراسان ۱۷۵ اول فرزند/پسر
۴ محمد صدیق فرقانی یزد ۵/۱۷۱ دوم فرزند/پسر
۵ زهره جنگی خراسان ۱۵۷ اول همسر
۶ شهناز قلی پور شرق ۵/۱۵۲ دوم همسر

 

نتایج دوازدهمین دوره مسابقات قرآن کریم، حفظ پنج جزء

ردیف نام ونام خانوادگی اداره کل امتیاز رتبه نسبت
۱ محمد اسلامی کرج ۱۷۶ اول همکار
۲ محمد خدائی شمالغرب ۵/۱۶۷ دوم همکار
۳ محمد گردی خراسان ۷۵/۱۶۰ سوم همکار
۴ مریم والی شمالغرب ۱۵۳ اول همسر
۵ ابوالفضل مروی زاده خراسان ۲۵/۱۷۳ اول فرزند/پسر

نتایج دوازدهمین دوره مسابقات قرآن کریم، حفظ ده جزء

ردیف نام ونام خانوادگی اداره کل امتیاز رتبه نسبت
۱ محمد فرقانی یزد ۱۶۹ اول همکار
۲ محمدعطایی نژاد جنوب ۷۵/۱۶۰ دوم همکار
۳ محمد صادق هاشمی اراک ۵/۱۶۸ اول فرزند/ پسر
۴ محمد بنایی نیروی کشش ۵/۱۵۰ دوم فرزند/ پسر
۵ فاطمه صابر خراسان ۵/۱۶۲ اول همسر
۶ عالیه نورپور شمال ۵/۱۵۷ دوم همسر

 

نتایج دوازدهمین دوره مسابقات قرآن کریم رشته حفظ ۲۰جزء

ردیف نام ونام خانوادگی اداره کل امتیاز رتبه نسبت
۱ نیره عامریان شمالشرق ۱ شایسته تقدیر فرزند / دختر

نتایج دوازدهمین دوره مسابقات قرآن کریم، حفظ سی جزء

ردیف نام ونام خانوادگی اداره کل امتیاز رتبه نسبت
۱ فاطمه کابلی شمالغرب ۷۵/۱۷۱ اول فرزند/ دختر

نتایج دوازدهمین دوره مسابقات قرآن کریم رشته تحقیق

ردیف نام ونام خانوادگی اداره کل امتیاز رتبه نسبت
۱ جلیل رضا زاده جنوب ۵/۷۷ اول همکار
۲ مهدی زید آبادی هرمزگان ۷۵/۷۵ دوم همکار
۳ مهدی قره قاش قم ۸۱ اول فرزند/پسر
۴ ابوالفضل آراسته قم ۷۵/۷۹ دوم فرزند/پسر

 

نتایج دوازدهمین دوره مسابقات قرآن کریم رشته ترتیل

ردیف نام ونام خانوادگی اداره کل امتیاز رتبه نسبت
۱ هادی بتوانیار خراسان ۲۵/۷۹ اول همکار
۲ سید رحیم موسوی شمالغرب ۲۵/۷۵ دوم همکار
۳ محمد کاظم علی دادی خراسان ۷۵ سوم همکار
۴ حمید رضا دارینی خراسان ۷۵/۸۳ اول فرزند / پسر
۵ عباس حیدری قم ۸۳ دوم فرزند / پسر

 

نتایج دوازدهمین دوره مسابقات قرآن کریم رشته اذان

ردیف نام ونام خانوادگی اداره کل امتیاز رتبه نسبت
۱ روح الله عبدیان شرق /۸۲۲۵ اول همکار

 

نتایج دوازدهمین دوره مسابقات قرآن کریم حفظ خطبه غدیر

ردیف نام ونام خانوادگی اداره کل امتیاز رتبه نسبت
۱ مریم حسنی قم شایسته تقدیر همکار

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز