شما اینجا هستید
اخبار عمومی » معرفی نفرات برتر دوازدهمین دوره مسابقات قرآن کریم راه آهن

معرفی نفرات برتر دوازدهمین دوره مسابقات قرآن کریم راه آهن

نفرات برتر دوازدهمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه کارکنان و خانواده های راه آهن، صبح امروز با حضور حسین عاشوری، قائم مقام راه آهن معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ایران، در این مسابقات نفر برتر در رشته های مفاهیم، غدیر شناسی کتبی، حفظ یک جزء ، حفظ سه جزء ، حفظ پنج جزء، حفظ 10 جزء، حفظ 20 جزء ، حفظ کل قرآن، تحقیق، ترتیل، اذان و حفظ خطبه غدیر معرفی و از برگزیدگان قدردانی شد.

گفتنی است در برخی رشته ها شرکت کنندگان موفق به کسب حد نصاب هیأت داوران نشدند. اسامی نفرات برتر به شرح زیر است:

 

نتایج دوازدهمین دوره مسابقات قرآن کریم رشته مفاهیم

 

ردیف نام ونام خانوادگی اداره کل امتیاز رتبه نسبت
۱ شهره محمدی اصفهان 30 اول همکار
۲ مجید قاضی سعیدی اراک 29 مشترک دوم همکار
۳ رضا ندایی راد خراسان 29 مشترک دوم همکار
۴ سرور مرادی خراسان 29 اول خانواده
۵ فاطمه سلطانی خراسان 28 دوم خانواده

 

نتایج نهایی رشته غدیر شناسی کتبی

ردیف نام ونام خانوادگی اداره کل امتیاز رتبه نسبت
۱ زهرا دهقانی کرمان 50 اول همکار
۲ مریم رفیعی مرکز 50 اول همسر
۳ یوسف محمد نژاد شرق 50 اول همکار
۴ محمد حسین تفتیان یزد 50 اول همکار
۵ الهه غفاریان خراسان 50 اول همکار
۶ مجید قاضی سعیدی اراک 50 اول همکار
۷ ام البنین سلیمانی جنوب 50 اول همکار

 

ردیف نام ونام خانوادگی اداره کل امتیاز رتبه نسبت
۱ علی اصغر حسینی فهرجی یزد 164 اول همکار
۲ محمد حسین معصومی شمال 5/180 اول فرزند/پسر
۳ سینا اکبر زاده خراسان 179 دوم فرزند/پسر
۴ هانیه زید آبادی هرمزگان 162 اول فرزند
۵ فاطمه معصومی شمال 162 دوم فرزند
۶ نجمه اقبالی یزد 5/160 اول همسر
۷ فرشته عسگری بافق 159 دوم همسر

نتایج دوازدهمین دوره مسابقات قرآن کریم، حفظ یک جزء  

 

نتایج دوازدهمین دوره مسابقات قرآن کریم، حفظ سه جزء

ردیف نام ونام خانوادگی اداره کل امتیاز رتبه نسبت
۱ بهرام ضرغامی بین الملل 162 اول همکار
۲ محمد کریمیان خراسان 151 دوم همکار
۳ محمد طه دل آرامی   خراسان 175 اول فرزند/پسر
۴ محمد صدیق فرقانی یزد 5/171 دوم فرزند/پسر
۵ زهره جنگی خراسان 157 اول همسر
۶ شهناز قلی پور شرق 5/152 دوم همسر

 

نتایج دوازدهمین دوره مسابقات قرآن کریم، حفظ پنج جزء

ردیف نام ونام خانوادگی اداره کل امتیاز رتبه نسبت
1 محمد اسلامی کرج 176 اول همکار
2 محمد خدائی شمالغرب 5/167 دوم همکار
3 محمد گردی خراسان 75/160 سوم همکار
4 مریم والی شمالغرب 153 اول همسر
5 ابوالفضل مروی زاده خراسان 25/173 اول فرزند/پسر

نتایج دوازدهمین دوره مسابقات قرآن کریم، حفظ ده جزء

ردیف نام ونام خانوادگی اداره کل امتیاز رتبه نسبت
1 محمد فرقانی یزد 169 اول همکار
2 محمدعطایی نژاد جنوب 75/160 دوم همکار
3 محمد صادق هاشمی اراک 5/168 اول فرزند/ پسر
4 محمد بنایی نیروی کشش 5/150 دوم فرزند/ پسر
5 فاطمه صابر خراسان 5/162 اول همسر
6 عالیه نورپور شمال 5/157 دوم همسر

 

نتایج دوازدهمین دوره مسابقات قرآن کریم رشته حفظ 20جزء

ردیف نام ونام خانوادگی اداره کل امتیاز رتبه نسبت
1 نیره عامریان شمالشرق 1 شایسته تقدیر فرزند / دختر

نتایج دوازدهمین دوره مسابقات قرآن کریم، حفظ سی جزء

ردیف نام ونام خانوادگی اداره کل امتیاز رتبه نسبت
1 فاطمه کابلی شمالغرب 75/171 اول فرزند/ دختر

نتایج دوازدهمین دوره مسابقات قرآن کریم رشته تحقیق

ردیف نام ونام خانوادگی اداره کل امتیاز رتبه نسبت
1 جلیل رضا زاده جنوب 5/77 اول همکار
2 مهدی زید آبادی هرمزگان 75/75 دوم همکار
3 مهدی قره قاش قم 81 اول فرزند/پسر
4 ابوالفضل آراسته قم 75/79 دوم فرزند/پسر

 

نتایج دوازدهمین دوره مسابقات قرآن کریم رشته ترتیل

ردیف نام ونام خانوادگی اداره کل امتیاز رتبه نسبت
1 هادی بتوانیار خراسان 25/79 اول همکار
2 سید رحیم موسوی شمالغرب 25/75 دوم همکار
3 محمد کاظم علی دادی خراسان 75 سوم همکار
4 حمید رضا دارینی خراسان 75/83 اول فرزند / پسر
5 عباس حیدری قم 83 دوم فرزند / پسر

 

نتایج دوازدهمین دوره مسابقات قرآن کریم رشته اذان

ردیف نام ونام خانوادگی اداره کل امتیاز رتبه نسبت
1 روح الله عبدیان شرق /8225 اول همکار

 

نتایج دوازدهمین دوره مسابقات قرآن کریم حفظ خطبه غدیر

ردیف نام ونام خانوادگی اداره کل امتیاز رتبه نسبت
1 مریم حسنی قم شایسته تقدیر همکار

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز