شما اینجا هستید
اخبار نواحی » ممنوعیت خرید هرگونه کالای خارجی در اداره کل راه آهن قم


به گزارش روابط عمومی اداره کل راه اهن قم محسن اعتماد هدف از صدور از این بخشنامه را حمایت از کالای ایرانی در راستای عمل به فرامین مقام معظم رهبری دانست و اظهار داشت:با عنایت به نام گذاری سال ۱۳۹۷ به نام حمایت از کالای ایرانی توسط مقام معظم رهبری، این اداره کل اولویت اول خود را برای خرید کالای ایرانی قرار داده است.
مدیر کل راه آهن قم همچنین در این بخشنامه اداره تدارکات و پیشتیبانی را موظف به خرید اقلام مورد نیاز ادارات و گروه ها بر اساس اولویت کالای ایرانی نموده است.
وی مسئولیت خرید خارج از این بخشنامه را بر عهده روسای ادارات و گروه ها دانست و بیان کرد:مسئولیت هرگونه خریدی خارج از این بخش نامه و بدون اطلاع کار پردازی راسا بر عهده روسای ادارات و گروه ها می باشد.
وی حمایت از کالای ایرانی را وظیفه همه اقشار جامعه دانست و خاطر نشان کرد:حمایت و خرید کالای ایرانی باعث رونق اقتصادی در کشور مى شود.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز