شما اینجا هستید
پایش اخبار » ( مهر نیوز ) آغاز پیش فروش بلیت قطارهای مسافری اول تا ۳۱ خرداد از صبح امروز

پیش فروش بلیت قطارهای مسافری اول تا ۳۱ خرداد از ۸ صبح امروز به صورت همزمان از طریق اینترنتی و مراکز مجار فروش بلیت در سراسر کشور آغاز شد.

آغاز پیش فروش بلیت قطارهای مسافری اول تا ۳۱ خرداد از صبح امروز

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز