شما اینجا هستید
پایش اخبار » ( مهر نیوز ) حریم راه آهن مناطق ۱۸ و ۱۹ معنایی ندارد

عضو شورای شهر تهران گفت: اکنون که راه‌آهن زیر زمین رفته است، دیگر حریم در آن معنایی ندارد و باید برطرف شود.

حریم راه آهن مناطق ۱۸ و ۱۹ معنایی ندارد

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز