شما اینجا هستید
پایش اخبار » ( مهر نیوز ) لحظه افتادن یک زن آرژانتینی زیر قطار و نجات معجزه آسای او

یک زن آرژانتینی به خاطر ضعف بدنی بیهوش شد و به زیر قطار در حال حرکت افتاد که به طور معجزه آسایی به کمک پرسنل راه آهن از مرگ نجات یافت.

لحظه افتادن یک زن آرژانتینی زیر قطار و نجات معجزه آسای او

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز