شما اینجا هستید
پایش اخبار » ( مهر نیوز ) ۹۰۰ میلیارد تومان برای پروژه راه آهن اردبیل – میانه نیاز است

اردبیل- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل گفت: در شرایط فعلی نیازمند ۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای ادامه و تکمیل عملیات اجرایی پروژه راه آهن اردبیل – میانه هستیم.

۹۰۰ میلیارد تومان برای پروژه راه آهن اردبیل – میانه نیاز است

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز