شما اینجا هستید
آموزشی » میانگین دستمزد یک لکوموتیوران در کشورهای مختلف

 

در آینده  از تمامی مشاغل ریلی یک امار با مستند تهیه میکنیم

لکوموتیوران ( راهبر قطار – هدایت کننده لکوموتیو )

 این امار به صورت رندوم از چند کشور  تهیه شده است:

 

میانگین دستمزد یک راهبر قطار در کانادا : ۸۰ هزار دلار ( سالیانه )

میانگین دستمزد یک مهندس لکوموتیو در کانادا : ۱۰۴ هزار دلار  ( سالیانه )

میانگین دستمزد یک راهبر قطار در آلمان : ۷۷ هزار دلار ( سالیانه )

میانگین دستمزد یک راهبر قطار در انگلستان : ۵۵ هزار دلار ( سالیانه )

میانگین دستمزد یک راهبر قطار در لهستان : ۳۹ هزار دلار ( سالیانه )

میانگین دستمزد یک راهبر قطار در ایران : کمتر از ۱۰ هزار دلار ( سالیانه ) ( با دلار ۳ هزار تومانی تا سال ۱۳۹۴-۵ )

آپدیت شد :  ( در سال ۱۳۹۹ حقوق لکوموتیوران در ایران به طور سالیانه تقریبا ۴۰۰۰ الی ۴۵۰۰ دلار میباشد )

 

این امار به صورت مستند تهیه شده است

 

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز