شما اینجا هستید
اخبار عمومی » نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه در پیامی روز خبرنگار را تبریک گفت

به گزارش ریل‌نیوز، اطلاع‌رسانی، رسالت شایستگانی است که با نگهداشت قداست قلم، تجربه دیروز را به عمل امروز و برنامه ریزی فردا رهنمون می سازد. خبرنگاران با نگاه و رصد متعهدانه و دلسوزانه، نقاط قوت را برای پیشرفت، برجسته و کاستی ها را برای تداوم موفقیت ها، گوشزد می کنند. صنعت حمل و نقل ریلی آوردگاه خدمت و آسایش است که امیدواریم با همدلی و همراهی خبرنگاران توانمند و حرفه ای؛ توسعه این صنعت تاثیرگذار در اقتصاد و آسایش مردم، کشور را در بلندای پیشرفت ایران عزیزمان رقم بزنیم.
با شیوع ویروس کرونا خبرنگاران تلاش زیادی کردند تا مصوبات نهاد‌های مسئول را برای پیشگیری از ویروس کرونا به مردم اطلاع رسانی کنند و با تهیه گزارش‌های متنوع در خصوص فعالیت‌های سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف به خصوص خدمات همکارانم در شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه تلاش کردند تا از حجم این بحران و پیامد‌های آن بکاهند.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز