شما اینجا هستید
اخبار نواحی » نخستین رویداد داستان سرایی در اداره کل راه آهن قم به کار خود پایان داد

‍ نخستین رویداد داستان سرایی در اداره کل راه آهن قم به کار خود پایان داد

در این رویداد آقایان مهدی خطیر معاون اداره سیرو حرکت، مرتضی کولیوند رئیس گروه ایمنی و نظارت بر شبکه، هادی گائینی بازرس فنی به ترتیب به عنوان نفرات اول تا سوم در حوزه بهره برداری وناوگان معرفی شدند.

همچنین آقایان قره گوزلو کارشناس گروه نظارت خط رتبه اول، محمود درویش زاده بازنشسته اداره علائم و ارتباطات رتبه دوم و مهدی رضایی پور کارشناس گروه ساختمان و تاسیسات رتبه سوم را در حوزه فنی و زیر بنایی از آن خود کردند.

در حوزه توسعه مدیریت نیز به ترتیب سرکارخانم حسنی کارشناس امور قراردادها رتبه اول و آقایان مهدی صاحبی معاون امور مالی ، رضا صادق کارشناس امور مالی رتبه های دوم وسوم را کسب نمودند.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز