شما اینجا هستید
اخبار عمومی » نصب سوزن با بار محوری ۳۰ تن

برای اولین بار در کشور نصب سوزن با بار محوری ۳۰ تن

در راستای بهره برداری از خط جدید اشکذر_ شمسی و افزایش ظرفیت بار محوری از ۲۵ به ۳۰ تن، سوزن هایی با بار محوری ۳۰ تن  در مسیر خط گرم  بلاک اشکذر _ شمسی نصب گردید.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راه آهن یزد مهندس سید مصطفی داودی گفت: در راستای تکمیل پروژه دوخطه بافق _زرین شهر، بهره برداری از خط جدید اشکذر _شمسی و افزایش ظرفیت بار محوری ،برای اولین بار در کشور،۲ دستگاه سوزن با بار محوری ۳۰ تن در مسیر خط گرم بلاک اشکذر_ شمسی  نصب گردید.
مدیر کل راه آهن یزد تصریح کرد، سوزنهای مذکور از نوع بتنی UIC60 در خروجی ایستگاه شمسی به سمت اشکذر و در ورودی ایستگاه اشکذر به سمت شمسی در محور یزد _ میبد می باشدکه با مسدودی خط، طی ۴ ساعت سوزن ها نصب و مورد بهره برداری قرار گرفت.
وی خاطر نشان کرد، در این راستا، طرح موقت علائمی کردن ایستگاه یزدگرد نیزبا نصب سوزن های تکمیلی آماده بهره برداری قرار گرفت.
داودی افزود، ایستگاه یزدگرد، اولین ایستگاهی است که با نصب سوزن های تکمیلی(۷دستگاه سوزن مدل تراورس بتنی UIC60 )و تکمیل عملیات علائمی نمودن، در راستای تکمیل پروژه دوخطه بافق_زرین شهر، تا پایان سال ۹۷ مورد بهره برداری قرار می گیرد.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز