شما اینجا هستید
اخبار عمومی » نظارت سه نهاد بر اوراق مشارکت شهرداریها/ تخلفی گزارش نشده است

به گزارش ریل‌نیوز به نقل از آریا، مهدی جمالی نژاد گفت: اوراق مشارکت برای سه موضوع خرید اتوبوس، توسعه حمل و نقل ریلی و برای سه شهر مشهد، شیراز و قم برای بحث توسعه اطراف حرم به شهرداری‌ها تخصیص داده می‌شود.
او افزود: در شهر قم برای توسعه اطراف حرم حضرت معصومه (ع) در شهر شیراز برای توسعه حرم حضرت احمد ابن موسی (ع) و در مشهد برای توسعه اطراف حرم امام رضا (ع) این اوراق به شهرداری‌ها تخصیص داده شده است.
ضمانت ۵۰ درصد اوراق مشارکت با سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها است
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور گفت: ۵۰ درصد ضمانت مبالغی که در قالب اوراق مشارکت به شهرداری‌ها داده می‌شود با ما یعنی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور است و ۵۰ درصد دیگر را باید خود شهرداری‌ها تأمین کنند.
جمالی نژاد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه ضمانتی برای خرج کردن صحیح و در قالب چارچوب این اوراق مشارکت از سوی شهرداری‌ها وجود دارد، گفت: همانطور که می‌دانید این پول‌ها، پول‌های دولتی هستند به غیر از اینکه سازمان بازرسی و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بر آن نظارت دارند دیوان محاسبات هم بر روی ریال به ریال این پول‌ها نظارت دارند.
اگر تخلفی رخ دهد، بار دوم به فرد متخلف اوراق نمی‌دهیم
رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت: اگر کوچک‌ترین تخلفی از سوی یکی از شهرداری‌ها انجام شود هم دیوان محاسبات و هم سازمان بازرسی و هم خود ما وارد می‌شویم.
او گفت: برخوردمان هم به این صورت است که در مرحله بعدی به هیچ عنوان اعتبارات و اوراقی به شهرداری که تخلف انجام داده تخصیص نمی‌دهیم. خوشبختانه تا به الان هیچ موردی از هزینه کرد نابجا و خارج از چارچوب این مشارکت گزارش نشده است.


اوراق مشارکت شهرداری‌ها چیست؟
به گزارش مهر، طبق قانون بودجه، شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها با تأیید وزارت کشور (سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) تا سقف ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند.
علاوه بر این، باید حداقل ۵۰ درصد از سقف اوراق موضوع این بند به طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری و رفع آلودگی هوا اختصاص یابد و تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت ۵۰ درصد دولت و ۵۰ درصد شهرداری‌ها است و تضمین ۵۰ درصد سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور است.
همچنین، اوراق فروش نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداری مربوطه و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به طلبکاران طرح است.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز