شما اینجا هستید
اخبار نواحی » نماینده استان:جانمایی ایستگاه راه آهن در شهر همدان با دقت انجام شود

/ جانمایی ایستگاه راه آهن در شهر همدان با دقت انجام شود /
نماینده استان در شورای عالی استان ها عنوان کرد: تمرکز بر جانمایی ایستگاه راه آهن در شهر همدان امر مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز