شما اینجا هستید
اخبار عمومی » نمایی از واحد کنترل مرکزی شبکه ریلی کشور + فیلم

نمایی از واحد کنترل مرکزی شبکه ریلی کشور

به گزارش پرتال حمل و نقل، اتاق کنترل مرکزی شبکه ریلی کشور به کلیه خطوط و ناوگان باری و مسافری در حال تردد به صورت تصویری و گراف در بیست و چهار ساعت شبانه روز نظارت دارد.
در این گزارش مرتضی جعفری مدیرکل سیر و حرکت شرکت راه آهن به تشریح عملکرد این واحد پرداخت.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز