شما اینجا هستید
اخبار عمومی » شروع نودمین سال تأسیس راه آهن کشور است

نودمین سال شروع تأسیس راه آهن کشور است؛ در سال ۱۳۰۶ کلنگ ساخت راه آهن کشور به زمین زده شد و به نظر می رسد با توجه به ویژگی های بارز و مهم حمل و نقل ملی و نقش آن در اقتصاد کشور لازم است که ما برنامه های جدیدتر و جدی تری را برای توسعه حمل و نقل ریلی داشته باشیم.
توسعه حمل و نقل ملی امروز نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت است؛ در سال های ۹۰ تا ۹۵ حدود ۲۱۱ میلیون تن بار توسط شبکه ریلی جابجا کردیم و در همین مدت حدود ۲۴۲ میلیون تن بار در مسیرهای موازی خارج از ریل از طریق جاده جابجا شده و اگر مزایای انتقال بار از جاده که برای هر تُن کیلومتر کارشناسان حدود ۸۰ تومن (۸۰۰ ریال) اعتقاد دارند که مربوط به کاهش تلفات جاده ای، مصرف سوخت و آلایندگی های زیست محیطی است را درنظر بگیریم به صورت کلی به عددی حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان (مزایای جابجایی بار با ریل) می رسیم که متوجه اقتصاد ملی بوده بنابراین هرچقدر به جابجایی بار در شبکه ریلی توجه کنیم به اثرگذاری مثبت مستقیم در اقتصاد کشور توجه خواهیم کرد و با این کار در توسعه شبکه ملی و سایر بخش ها از این مزیت بهره مند می شویم.
در استان خوزستان زیرساخت های اصلی شبکه ریلی وجود دارد و بسیاری از مسیرها دو خطه هستند و تنها استانی است که دو اداره کل راه آهن در آن وجود دارد.
یک تنگنای ظرفیتی جدی در محور اندیمشک به درود سال ها وجود داشت که این کماکان به عنوان یک نقطه تنگنای ظرفیتی هنوز هم هست به خاطر صعوبت مسیر و اینکه امکان دو خطه کردن آن در همین مسیر فعلی بسیار سخت و شاید غیرممکن است اما بعد از ۶۰ سال بازسازی این محور در دستور کار قرار گرفت و خوشبختانه چند روز گذشته بازسازی ما در منطقه موردنظر تمام و انجام شد.
این موجب ارتقای ایمنی سیر قطارها در این محور خواهد شد و البته سرعت پیوسته را بیشتر می کند؛ در ارتباط با بهسازی و نوسازی ناوگان حمل و نقل ریلی در این محور طی چند ماه گذشته شاهد دو اتفاق مهم بودیم یکی رام قطار فدک در مسیر اهواز به تهران هفته ای یک بار قرار گرفته و با استقبال خوبی مواجه شد و قطار پنج ستاره است
همینطور شرکت رجا یک قطار عادی این مسیر را به یک قطار چهار تخته لوکس تغییر دادند که از یک دی ماه این قطار به خدمات رسانی به مردم شروع کرد
امروز جلسه ای با استاندار داشتیم که برای بهبود ناوگان ریلی این منطقه تصمیمات خوبی اخذ شد
در کلان در کشور نیز تفاهمنامه های بسیار خوب و امیدبخشی در ارتباط با تأمین ناوگان جدید با روسیه و کره منعقد شد که سه میلیارد یورو با روسیه و ۷۲۰ میلیون یورو با کره جنوبی که از این محل ۴۵۰ دستگاه ریل باس (۱۵۰ قطار) به شبکه ریلی اضافه می شود و در قرارداد با روسیه هم در حوزه مسافری حدود یک هزار واگن مسافری اضافه می شود که موجب تحول شبکه ریلی کشور می شود.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز