شما اینجا هستید
آموزشی » نگارش و چاپ دوجلد کتاب آموزشی تخصصی در راه آهن یزد

در جهت ارتقای دانش لکوموتیورانان و انتقال تجربه کاربردی، دو جلد کتاب با عناوین فنون راهبردی در عملیات مانور ویژه لکوموتیورانان و راهنمای بهره برداری از لکوموتیوهای چینی مدل DFABI در راه آهن منطقه یزد ، نگارش و چاپ گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه آهن منطقه یزد، در راستای ارتقاء دانش لکوموتیورانان جوان و انتقال تجربه کاربردی سال ها خدمت در حوزه سیر و حرکت و ناوگان ،به قلم محمدحسین رفیع ، معاون اداره ناوگان راه آهن یزد درامور حرکت ، دو کتاب با عناوین فنون راهبردی در عملیات مانور ویژه لکوموتیورانان و راهنمای بهره برداری از لکوموتیوهای چینی مدل DFABI ، به رشته تحریر درآمد وبا تیراژ یک هزارعدد، چاپ گردید.

رفیع گفت: از سال ۱۳۷۰ وارد راه آهن شدم، ۹ سال لکوموتیوران ودر ادامه آموزگار لکوموتیورانان و درحال حاضر هم به عنوان معاون اداره ناوگان یزد درامور حرکت ، مشغول به خدمت هستم.

رفیع ادامه داد، ازسال۱۳۸۰ تدریس راآغاز کردم اما تجربه این سال ها در اسفند ۱۳۹۶ ودر کارگروه های مدیریت دانش و با حمایت مدیر کل راه آهن یزد و مدیرگروه آموزش راه آهن یزد به ثمر نشست و توانستیم مجوز چاپ کتابهای مذکوررا بدست آوریم.

معاون اداره ناوگان یزد افزود، کتابهای دیگری همچون هدایت و راهبری دیزل های الکتریک GE و فنون راهبری لکوموتیوهای آلستوم آماده چاپ می باشد که در صورت حمایت از سوی راه آهن ج.ا.ا منتشر خواهد گردید.

گفتنی است، محمدحسین رفیع، سابقه حضور در مرکز آموزش تهران و نواحی مختلف ، جهت تدریس دروس اختصاصی و فنون راهبری لکوموتیو ها و همچنین طراحی سوالات GE و آلستوم در کتاب پرسش و پاسخ ویژه لکوموتیورانان را در کارنامه کاری و سابقه خود دارد.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز