شما اینجا هستید
» نیاز به احداث ۷۶۰ کیلومتر بزرگراه در سطح استان اردبیل داریم/ تمامی قطعات پروژه راه‌آهن اردبیل – میانه فعال است

مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل گفت: بر اساس مطالعات انجام یافته ۷۶۰ کیلومتر بزرگراه در سطح استان اردبیل نیاز به احداث است.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز