شما اینجا هستید
اخبار عمومی » هدف گذاری ۸۲ میلیون تنی حمل بار برای سال ۹۷ / راه آهن به سمت جذب بار بیشتر قدم بر می دارد

به گزارش روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ایران ، سعید رسولی در نشستی با مدیرکل، معاونین و کارشناسان دفتر برنامه ریزی و بودجه راه آهن، با اشاره به توفیقات شرکت راه آهن در سال گذشته افزود: به نظر می رسد با توجه به شرایط سخت اقتصاد کشور در سال ۹۶، این توفیقات ارزشمند تر است.

عضو هیات مدیره شرکت راه آهن با تاکید بر اینکه راه آهن از سالهای ۹۳-۱۳۹۲، همواره بخشی از منابع مورد نیاز برای اجرای طرح های توسعه ای خود را به جذب سرمایه گذاری و یا استفاده از تسهیلات داخلی و خارجی اختصاص داده و این پیش بینی حاکی از دقت نظر برنامه ریزان و مدیریت عالی شرکت راه آهن به لزوم عدم اتکاء به بودجه بوده است. البته برای استفاده از تسهیلات خارجی می بایست حداقل ۱۵% از اعتبار مورد نیاز هر طرح را دولت تامین کند و همین مسئله و عدم امکان تامین آن در بودجه های سنواتی موجب محقق نشدن برخی تفاهم نامه ها یا قراردادها شده بود که خوشبختانه با اذن و موافقت مقام معظم رهبری، طرح های ریلی در اولویت قرار گرفت و قرار شد تا سهم دولت برای استفاده از تسهیلات خارجی در این طرح ها از صندوق توسعه پرداخته شود.

وی با بیان اینکه با این تصمیم ظرفیت خیلی ارزشمندی در سال ۹۷ در اختیار شرکت راه آهن برای استفاده از منابع خارجی قرار گرفت، اظهار داشت: امیدواریم بتوانیم در سال ۹۷ قراردادهای خوبی در تامین ناوگان و توسعه خطوط ضروری منعقد کنیم.

◽ برنامه های پیش رو در سال ۹۷
عضو هیات مدیره شرکت راه آهن در ادامه با بیان اینکه عملکرد حوزه برنامه ریزی و بودجه در سال گذشته موفق بوده است و با شناسایی نیازها توانسته است با درایت از ظرفیت های قانونی موجود مسیر های خوب را شناسایی کند، تصریح کرد: در سال ۹۷ طبق تصمیمات هیات مدیره ، هدف گذاری در جابجایی بار ۸۲ میلیون تن تعیین شده است که ۷۴ میلیون تن آن بار داخلی و ۵ میلیون تن آن را بار ترانزیت و بین المللی تشکیل می دهد.

وی افزود: هدف گذاری راه آهن برای جابجایی مسافر نیز ۲۲ میلیون نفر تعیین شده که بخش زیادی از آن به مسافران حومه ای اختصاص پیدا می کند. رسولی با تشریح روند حمل بار تا سال ۹۵ و تاکید بر ضرورت پیگیری اجرای اهداف جدید شرکت راه آهن در سال جدید ، خاطر نشان کرد: راه آهن در سال ۹۵ با حمل ۴۰.۲ میلیون تن توانست رکوردی حدود ۵ میلیون تنی بزند و که این رکورد بسیار خوبی در تاریخ راه آهن بود اما این پیشرفت در مقایسه با حمل ۴۰۰ میلیون تنی بار در حمل و نقل جاده ای بسیار کم است و ما تنها توانسته ایم حدود ۱۰ درصد بار موجود درشبکه حمل و نقل را به شبکه ریلی جذب کنیم.

وی افزود: بر اساس بند الف ماده ۵۷ قانون برنامه ششم که سهم بار و مسافر ریلی را به ترتیب ۳۰ و ۲۰ درصد از جابجایی زمینی تعیین کرده بود، هدف گذاری راه آهن به عدد ۶۲ میلیون تن در سال ۹۶ و ۸۲ میلیون تن در سال ۹۷ قرار گرفت.

عضو هیات مدیره شرکت راه آهن با اشاره به اینکه در نظر برخی افراد که این عدد را غیر قابل تحقق می دانند، تصریح کرد: تکلیفی که قانون گذار برای راه آهن تعیین کرده است این است که این شرکت تا پایان برنامه ششم باید به ظرفیت حمل ۳۰ درصد بار کشور برسد و منطقی است که برای رسیدن به این هدف تقویمی پلکانی و جدولی منطقی و اصولی را تدوین کنیم و بر اساس جدول زمانبندی مربوطه در سال ۹۷ به عدد ۸۲ میلیون تن برای بار و ۲۲ میلیون نفر برای مسافر رسیده ایم که این اعداد به شرط تامین ملزومات و شرایط مورد نیاز، دست یافتنی یا بهتر بگویم سخت دست یافتنی است.

وی با بیان اینکه عدد تعیین شده در اختیار ما نبوده بلکه قانون برنامه آن را به ما تکلیف کرده است و البته تحقق این اهداف الزاماتی هم دارد که می بایست در اختیار راه آهن کشور قرار گیرد و بخشهائی از این الزامات در همین قانون برنامه ششم و سایر قوانین آمده که انتظار داریم دستگاه های ذیربط در این باره به تکالیف خود عمل کنند و امکان تحقق تکالیف راه آهن را فراهم نمایند، گفت: اگر به افق های بلند نظر داشته باشیم ، بایستی بیشتر تلاش کنیم و سایر دستگاه ها هم به تکالیف خود نسبت به راه آهن باید عمل کنند وهمت زیاد همکاران در شرکت موجب جذب منابع بیشتر به آن شده است.

رسولی گفت : این منابع به خاطر اولویت راه آهن در برنامه های دولت و اعتمادی که به دلیل تلاش همکاران عزیزمان در مجموعه نظام نسبت به راه آهن وجود دارد جذب می شود، اما این منابع متعلق به خزانه کشور و بیت‌المال است و اگر ما آن را به خدمت مطلوب تبدیل نکنیم و در اختیار مردم نگذاریم بهتر است که صرف کارهای دیگر شود.

رسولی این اعتماد را سرمایه راه آهن دانست و با تاکید بر اینکه بر ضرورت پاسداری از این سرمایه ، اظهار داشت: در سال جاری لازم است حجم کار و کیفیت آن بالاتر باشد و با توجه به اینکه پرداخت های پرسنلی از محل درآمدها صورت می گیرد ، بایستی با کسب درآمد بیشتر بتوانیم شرایط را برای پرداختی های بیشتر و امکانات بهتر به همکاران خود مهیا کنیم.

عضو هیات مدیره راه آهن جهت گیری شرکت را جذب بار بیشتر عنوان کرد و اظهار داشت : درحمل بار سربه سر ما ۷۷ میلیون تن بار است و زیر این مقدار شرکت در حمل بار و مسافر متضرر است.

وی افزود: در عین حال زیان ما در بخش مسافری اجتناب ناپذیر است و برای جبران آن باید این ضرر را با دریافت یارانه دولتی و یا با حمل بار بیشتر جبران کنیم.

رسولی خواستار تحرک و باور بیشتر به هدف، نگاه نو، نوآوری ، خلاقیت و کنار گذاشتن رفتار سنتی از سوی همکاران خود در راه آهن شد و خاطر نشان کرد : اگر قرار باشد هیچ تحولی در سال جدید نداشته باشیم تفاوتی با یک ربات نداریم.

◽ قدردانی از زحمات همکاران
عضو هیات مدیره راه آهن همچنین ضمن تبریک سال جدید و تشکر از تلاش همکاران این دفتر در سال گذشته برای کسب توفقیات بیشتر شرکت راه آهن گفت: امیدوارم در سال جدید همکاران شرکت راه آهن با تاکید بر نقاط قوت و رفع نقاط ضعف خود موجب حرکت پربار تر شرکت راه آهن به سمت جلو شوند.

وی با اشاره اینکه ارتباط لایه های مدیریتی با بدنه کارشناسی موجب ارتقاء شرکت راه آهن می شود، افزود : تشریک مساعی و بیان برنامه های هیات مدیره از اهمیت خاصی برخوردار است و از آنجا که دفتر برنامه ریزی و بودجه و سایر ادارات و بخشهای شرکت که مجری تصمیمات برنامه ای شرکت هستند، بایستی دقیقاً با دلایل توجیهی هر تصمیمی آشنا باشند.
رسولی با بیان این که دفتر برنامه ریزی و بودجه سطح تماس تصمیمات عالی شرکت راه آهن با بدنه اجرایی آن خواند و تصریح کرد : همکاران این دفتر و کارشناسان خوب سایر واحد های شرکت می توانند نقطه نظرات و برنامه ریزی های خوبی برای اصلاح برنامه ها داشته باشد.

◽ تاکید بر برگزاری جلسات مشترک
در همین حال وی خواستار برگزاری جلسات مشترک با همکاران دفتر برنامه ریزی و بودجه راه آهن شد و گفت : محیط را پویا و شاداب کنید و دچار خمودگی نشوید و از مطالعه و تحقیق در حوزه دستاوردهای جدید غافل نشوید.

وی افزود: لازم است هر هفته جلساتی با محوریت دفتر برنامه و بودجه و حضور کارشناسان برای ارزیابی اهداف برنامه و پایش آن برگزار شود و ۲ هفته یکبار نیز با حضور اینجانب، جلساتی در سطح معاونین محترم شرکت برگزار شود که گزارشات این دفتر و انحرافات در برنامه ملاحظه و حسب مورد اصلاح شود تا در مسیر خود با کمترین انحراف حرکت کنیم و اگر قرار است در مورد تصمیمی مجدداً بازنگری شود آن را به هیات مدیره مطرح کنیم.

رسولی همچنین بر بازدید از مناطق و واحدهای ستادی تاکید کرد و اظهار داشت: اطمینان دارم که اگر بر کار متمرکز شوید می توانید منشاء تحول شوید و ما تصمیمات بزرگ را به پشتوانه همت بلند و نگاه علمی همکاران عزیزمان می گیریم.

گفتنى ست در ادامه این مطلب حاضران به ارائه نظرات و بیان برخی مشکلات در بخشهای خود پرداختند و عضو هیات مدیره راه آهن به سوالات آنها پاسخ داد.

 

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز