شما اینجا هستید
اخبار عمومی » هشتمین جلسه ویدئو کنفرانس اداره کل برنامه ریزی و نظارت بر خدمات مسافری

 

هشتمین جلسه ویدئو کنفرانس اداره کل برنامه ریزی و نظارت بر خدمات مسافری

با حضور گروههای مسافری ادارات کل مناطق بابررسی شاخص های کیفیت خدمات قطارهای مسافری 

هشتمین جلسه ویدئو کنفرانس اداره کل برنامه ریزی و نظارت بر خدمات مسافری با گروههای مسافری ادارات کل مناطق برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ایران، در این جلسه که ۹ مرداد ماه از ساعت ۹ الی ۱۱ برگزار شد، نتایج نظر سنجی انجام شده از مسافران درباره قطارهای مسافری تشریح و بهبود شاخص کیفیت خدمات قطارهای مسافری مورد بحث و تبادل نظرقرار گرفت.

همچنین گزارش عملکرد و تحقق برنامه گروههای مسافری در مناطق مختلف مسافری ارائه شد.
گفتنی است براساس برنامه ریزی های انجام شده در اداره کل برنامه ریزی و نظارت بر خدمات مسافری ‌این جلسات به شکل ماهانه برگزارمی شود.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز