شما اینجا هستید
اخبار عمومی » هفتمین کنفرانس بین المللی ایستگاه های آینده اتحادیه بین المللی راه آهن ها (UIC NextStation ۲۰۱۹)

هفتمین کنفرانس بین المللی ایستگاه های آینده اتحادیه بین المللی راه آهن ها (UIC NextStation ۲۰۱۹) توسط اتحادیه بین المللی راه آهن ها (UIC) – راه آهن جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۰-۲۲ آبان ماه ۱۳۹۸ در شهر تهران برگزار می شود.

محورهای این کنفرانس:

مدیریت ایستگاه و تامین مالی ایستگاه

پایداری و بهره وری انرژی

جا بجایی، قابلیت دسترسی و به هم پیوستگی خطوط

خدمات و بازرگانی

تعامل میان ایستگاه‌ها و شهرها

طراحی ایستگاه

ایمنی و امنیت

فناوری هوشمند

 

 اطلاعات بیشتر در وب سایت:  http://nextstation.org

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز