شما اینجا هستید
اخبار عمومی » ورود دهمین قطار تجاری کشور چین

راه‌آهن شمالشرق۲| دهمین قطار کانتینری چین از طریق خط ریلی ایران- ترکمنستان- قزاقستان وارد مرز اینچه برون شد. این قطار با ۵۲ کانتینر وارد حوزه ریلی این ناحیه شد و بعد از انجام مراحل اداری گمرکی، به اراک، تهران و حوزه ریلی غرب کشور اعزام شد.
گفتنی است قطارهای کانتینری کشور چین با طی مسافت ۱۰‌ هزار کیلومتری از کشورهای چین، قزاقستان و ترکمنستان در مرز اینچه‌برون به خاک ایران وارد شده و سپس به نقاط ایران و یا سایر کشورها ادامه سیر می‌دهد.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز