شما اینجا هستید
اخبار عمومی » ورود هفتمین قطار کانتینری چین به ایران در ماه جاری و امید به رونق این مسیر

معاون بهره‌برداری و سیر و حرکت راه‌آهن از ورود هفتمین قطار کانتینری چین به ایران در ماه جاری خبر داد.

بابک احمدی، معاون بهره‌برداری و سیر و حرکت راه‌آهن اظهار داشت: در راستای اجرای سیاست‌های توسعه حمل و نقل بین المللی ریلی به ویژه توسعه کریدورهای ترانزیتی بین‌المللی، راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران مذاکرات گسترده‌ای را در مورد کریدورهای مختلف انجام داده است.

او ادامه داد: یکی از این کریدورها که پس از پیگیری و مذاکرات با کشورهای چین، قزاقستان و ترکمنستان شکل عملیاتی به خود گرفت کریدور چین به تهران بود که در جریان مذاکرات با راه‌آهن‌های کشورهای مسیر، در مورد زمان حمل از مبدا تا مقصد و همچنین نرخ تعرفه توافق حاصل شد، به نحوی که در مقایسه با حمل دریایی برای این مسیر، مزیت رقابتی ایجاد شود.

معاون بهره‌برداری و سیر و حرکت راه‌آهن اظهار امیدواری کرد: با راه‌اندازی موفقیت‌آمیز این مسیر، در آینده امکان حمل کالاهای ترانزیتی از مبدا چین به کشورهای ترکیه و بخشی از آن به اروپا و کشور عراق فراهم خواهد شد.

احمدی اظهار داشت: هفتمین قطار از شهر لینه چین شامل ۵۰ دستگاه کانتینر ۴۰ ‌فوت مکعب خرداد‌ماه سال جاری از مرز اینچه‌برون وارد کشور ایران شد.

بنابراین گزارش، پیش از این نیز ۶ قطار حامل کانتینر از مبادی مختلف چین به سمت ایران عزیمت کرده که اولین قطار از مرز سرخس و ۵ قطار دیگر از مرز اینچه‌برون وارد ایران شد.

هفتمین قطار از شهر لینه چین شامل ۵۰ دستگاه کانتینر ۴۰ فوت مکعبی اول خرداد‌ماه سال جاری از مرز اینچه‌برون وارد کشور شد.

منبع: فارس

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز