شما اینجا هستید
فیلم های ریلی » وقتی قطار یورواستار بازنشسته میشه + فیلم

بدون شک  یورو استار را میتوان یکی از بهترین شرکت های مسافری قطار در دنیا معرفی کرد  . در این فیلم شما  قطارهای یورو استار را در حالت بازنشتگی میبینید

 

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز