شما اینجا هستید
اخبار نواحی » ٢١٠٠میلیارد ریال برای بازسازی راه آهن سراسری لرستان هزینه شد

٢١٠٠میلیارد ریال برای بازسازی راه آهن سراسری لرستان هزینه شد

مدیرکل راه آهن لرستان گفت: طرح بازسازی راه آهن سراسری تهران – جنوب در محدوده استان لرستان از سال ٩٢ آغاز و تاکنون ٢ هزار و ١٠٠ میلیارد ریال برای اجرای آن هزینه شده است.


٢١٠٠میلیاردریال برای بازسازی راه آهن سراسری لرستان هزینه شد

به گزارش نخست نیوز، رحمت رحمت نژاد افزود: تاکنون کار بازسازی ١٣٠ کیلومتر از ١۵۵ کیلومتری طول مسیر انجام شده است.
وی اظهار داشت: قرار بود این مسیر خرداد امسال تا پایان ماه مبارک رمضان و با وقفه های چند روزه به صورت موقت مسدود شده و کار بازسازی بلاک قارون – بیشه بطول ١٧کیلومتر انجام شود.
وی اظهار داشت: با توجه به حجم جابجایی بار و شروع سفرهای تابستانی، این تصمیم تغییر کرد و مقرر شد مسدودی های مسیر در درازمدت انجام شود تا خللی در حمل و نقل ریلی محور تهران – جنوب ایجاد نشود.
رحمت نژاد افزود: از مجموع ١۵۵کیلومتر راه آهن ناحیه لرستان واقع در محور سراسری تهران – جنوب، تمامی مسیرها بجز ١٧کیلومتر بلاک قارون – بیشه بازسازی شده است.
وی گفت: با توجه به شرایط کوهستانی منطقه، این محدوده فنی ترین بلاک مسیر در ناحیه لرستان است که دارای ١٩ دهانه تونل به طول بیش از ٩ کیلومتر، ۶ دهانه پل به طول ۵۶٧ متر و ۴۴ دهانه قوس است.
رحمت نژاد بیان کرد: مصالح بکار رفته در این طرح از ریل های جدید ١٨ متری است که با اتمام آن علاوه بر افزایش سرعت و ایمنی، سوانح ریلی نیز کاهش خواهد یافت.
وی ادامه داد: از مجموع ١٧ کیلومتر این بلاک، ٣.۵ کیلومتر در مدت پنج روز مسدودی محور بازسازی شده که با توجه به سخت گذر بودن مسیر، این میزان یک رکود محسوب می شود.
رحمت نژاد گفت: به طور متوسط برای بازسازی هر کیلومتر در مسیر یاد شده، بیش از ٢٠ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.
به محدوده بین هر ایستگاه قطار تا ایستگاه بعدی بلاک می گویند.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز