شما اینجا هستید
اخبار نواحی » پاکسازی حریم راه آهن در استان تهران در راستای آماده سازی برای ثبت جهانی

 پاکسازی حریم راه آهن در استان تهران در راستای آماده سازی برای ثبت جهانی

جلسه پاکسازی حریم راه آهن استان تهران در راستای آماده سازی برای ثبت جهانی در محل فرمانداری بهارستان برگزار شد.

به گزارش سایت اختصاصی ریل نیوز، صبح روز جمعه ۸ شهریور ۹۸ با حضور دکتر طالبیان معاون سازمان میراث فرهنگی،  دکتر تقی زاده معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران، شهرداران، فرمانداران شهرهای مرتبط با حریم راه آهن تهران- پرند، مدیرکل دفتر مهندسی و نظارت تاسیسات زیربنایی و مدیرکل راه آهن تهران در محل فرمانداری بهارستان جلسه پاکسازی حریم راه آهن در استان تهران در راستای آماده سازی برای ثبت جهانی برگزار شد.

در این جلسه مقرر شد روز نهم از محور تهران – پرند و روز دهم از محور تهران – پیشوا بازدید میدانی با حضور کنشگران صورت پذیرد و بر اساس آن برای پاکسازی حریم اقدام شود.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز