شما اینجا هستید
اخبار عمومی » پذیره نویسی اوراق ۳۰ میلیاردی شرکت فرابورسی با سود ۱۶ درصدی برای خرید واگن های جدید

پذیره نویسی اوراق ۳۰ میلیاردی شرکت فرابورسی با سود ۱۶ درصدی
مدیرعامل تامین سرمایه تمدن از انتشار اوراق اجاره ۳۰ میلیارد تومانی شرکت فرابورسی به منظور خرید واگن های جدید خبر داد.
مدیرعامل تامین سرمایه تمدن از انتشار اوراق اجاره ۳۰ میلیارد تومانی شرکت فرابورسی به منظور خرید واگن های جدید خبر داد.
محمودرضا خواجه نصیری با بیان اینکه گسترش همکاری های بازار سرمایه و صنعت ریلی از سال گذشته وارد مرحله جدیدی شده بود، گفت: در همین راستا با حضور نهادهای بازار سرمایه در نمایشگاه حوزه ریلی در خرداد سال جاری، این مهم بیش از پیش نمایان شد و انتشار اوراق صکوک اجاره شرکت ریل سیر کوثر به منظور توسعه فعالیت های ریلی آن نیز به همین منظور بوده است.
وی افزود: این اوراق ۴ ساله و با نرخ اجاره بهای ۱۶ درصدی است که با مجوز سازمان بورس به منظور خرید واگن های جدید از سوی شرکت ریل سیرکوثر به مبلغ ۳۰ میلیارد تومان منتشر شده است.
بنابراین گزارش،مشاور، متعهد پذیره نویسی و بازارگردان این اوراق، شرکت تامین سرمایه تمدن است و تامین مالی حوزه ریلی با استفاده از تمامی امکانات بازار سرمایه، از اهداف تامین سرمایه تمدن در سال ۹۷ است.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز