شما اینجا هستید
زیربنایی - زیر ساخت » پروژه اتصال شرکت بار آهن سپاهان به شبکه ریلی کشور با هدف جذب وحمل مواد اولیه

سیدرضا سادات حسینی مدیرکل راه آهن اصفهان خبرداد :

پروژه اتصال شرکت بار آهن سپاهان به شبکه ریلی کشور با هدف جذب وحمل مواد اولیه مورد نیاز کارخانه های فولادسازی منطقه شرق اصفهان ازطریق ناوگان ریلی ، درسال جاری مورد افتتاح و بهره برداری قرار خواهد گرفت.

مدیرکل راه آهن اصفهان گفت : درراستای تحقق برنامه ششم توسعه کشور در بخش ریلی ، سیاستهای تشویقی راه آهن فرصتی بسیار مناسب برای اتصال واحدهای صنعتی به شبکه ریلی وبرخورداری از مزایای بی بدیل آن است .
سیدرضا سادات حسینی تصریح کرد : باهدف افزایش سهم ریل در حمل بارهای استان ، شرکت بار آهن سپاهان با همکاری ومساعدت راه آهن جمهوری اسلامی ایران ، اقدام به احداث خط منشعب فرعی بطول ۸ کیلومتر با اعتباری بالغ بر ۱۲۰ میلیارد ریال از ایستگاه راه آهن فیروزه نمود که اتصال مجتمع های فولادی منطقه شرق اصفهان به شبکه سراسری راه آهن را میسر نموده وبا افتتاح وبهره برداری از آن طی سال جاری ، درفاز نخست زمینه جذب وحمل۲۵۰ هزار تن مواد اولیه این مجتمع فراهم گردیده و در فازهای بعدی، این میزان تا یک میلیون تن افزایش خواهد یافت .

 

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز