شما اینجا هستید
زیربنایی - زیر ساخت » پروژه احداث خط دوم قطعه اصفهان – سیستان به طول ۴۰کیلومتر با ۹۴ درصد پیشرفت فیزیکی درآینده ای نزدیک به بهره برداری می رسد

مدیرکل راه آهن اصفهان با اشاره به انجام مراحل تکمیلی یکی از قطعات هفت گانه پروژه ملی خط دوم بافق – میبد- زرین شهر درمحدوده استان اصفهان خبرداد :
پروژه احداث خط دوم قطعه اصفهان – سیستان به طول ۴۰کیلومتر با ۹۴ درصد پیشرفت فیزیکی درآینده ای نزدیک به بهره برداری می رسد

مدیرکل راه آهن اصفهان با اشاره به تلاش وپیگیری مجموعه راه آهن و جدیت پیمانکاران پروژه ملی احداث خط دوم بافق- میبد- زرین شهر در اجرای قطعات هفت گانه استان اصفهان به طول ۲۷۰کیلومتر اظهارداشت : عملیات ساخت خط دوم قطعه اصفهان تا سیستان بطول۴۰کیلومتر با انجام مراحل پایانی عملیات روسازی ، رو به اتمام است وبا ۹۴ درصدپیشرفت فیزیکی ، به توفیق الهی در آینده ای نزدیک به بهره بردار ی می رسد .
سیدرضا سادات حسینی با بیان اینکه قطعه اصفهان تا سیستان شامل دو بلاک اصفهان – فیروزه وفیروزه – سیستان است یادآور شد : این قطعه از محورهای پرتردد و با ترافیک بالا و از جمله گلوگاههای این اداره کل می باشد.
وی در بیان میزان پیشرفت فیزیکی سایر قطعات ادامه داد : درحال حاضر عملیات ساخت قطعات سیستان- مشک با ۴۰ درصد وساسان – ارژنگ با ۲۴ درصد در مرحله زیرسازی قرار دارد وقطعات مشک- شبنم با۶۰ درصد ، شبنم- ساسان با ۶۵ درصد ، اصفهان-آبنیل با ۶۰ درصد وآبنیل- زرین شهر با۶۰ درصد نیز در بخش روسازی درحال اجراء است .
سادات حسینی افزود : با تکمیل پروژه خط دوم ، ضمن افزایش ایمنی وسرعت بازرگانی ورفع گلوگاههای ترافیکی وتسهیل وروان سازی ترافیک قطارها در این مسیر ، بسترلازم برای افزایش تعداد قطارها در جهت توسعه خدمت رسانی به مردم شهیدپرور وشریف استان فراهم خواهدگردید.
مدیرکل راه آهن اصفهان اظهار امیدواری نمودتا با همکاری وتعامل و همت مجموعه عوامل دست اندکار وتکمیل باقیمانده عملیات ساخت خط دوم در محدوده استان ، این پروژه هرچه زودتر به بهره برداری برسد .

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز