شما اینجا هستید
اخبار عمومی » پیشرفت و توسعه راه آهن با اتکا به اراده پولادین و همت بلند پرسنل شریف راه آهن

مهندس رسولی ، عضو هیئت مدیره راه آهن، دیروز درسفر به زاهدان و در شورای اداری راه آهن جنوب شرق گفت:
پیشرفت و توسعه راه آهن با اتکا به اراده پولادین و همت بلند پرسنل شریف راه آهن
عضو هیئت مدیره راه آهن گفت: راه آهن با اتکاء به سرمایه های انسانی ارزشمند خود مسیر توسعه و پیشرفت را با شتاب بیشتر طی خواهد کرد.
وی افزود: با حمل بیش از ۴۰ میلیون تن بار در سال ۹۵ و حمل حدود ۴۷ میلیون تن بار در سال۹۶ طی ۲ سال متوالی در تاریخ راه آهن جمهوری اسلامی ایران رکورد حمل بار در شبکه ریلی شکسته شد.
وی با بیان اینکه تحقق رشد حمل بار در سال های اخیر و رشد جابجایی مسافر در ایام پیک نوروز امسال نسبت به سال گذشته علی رغم خارج کردن تعدادی واگن با عمر بالا و نا ایمن از شبکه ریلی، نوید بخش دست یافتنی‌بودن برنامه های اعلام شده راه آهن در افزایش حمل بار و مسافر است.
وی اذعان داشت: راه آهن به عنوان یک بنگاه اقتصادی علی رغم لزوم توجه به کسب درآمد بیشتر و اقتصادی اداره کردن این شرکت خود را در قبال توسعه کشور و کمک به اقتصاد ملی مسئول می داند. بدیهی است این رویکرد راه آهن را با مشکلاتی مواجه می سازد که در صورت تحقق ظرفیت های قانونی مربوطه و اقدام مسئولانه دستگاه های اجرائی که قانون گذار برای آنها تکالیفی در جهت کمک به توسعه راه آهن قرارداده موفقیت های بزرگی در عرصه اقتصاد ملی و توسعه کشور از ناحیه افزایش سهم حمل و نقل ریلی بار و مسافر خواهیم داشت.
عضو هیئت مدیره راه آهن با اشاره به این که مدیریت ارشد راه آهن بویژه مدیر عامل محترم شرکت درک عمیقی از ارزش سرمایه انسانی شاغل در صنعت حمل و نقل ریلی اعم از پرسنل رسمی، شرکتی، شرکت‌های پیمانکار و شرکت های حمل و نقل ریلی در حد امکانات موجود سعی در بهبود وضعیت معیشت کارکنان و ارتقاء شان و منزلت آنها دارد.
او در این زمینه به مصوبه اخیر هیئت مدیره برای تحت پوشش بیمه تکمیلی قراردادن کلیه نیرو های شرکتی راه‌آهن اشاره کرد و گفت: ان شاء ا… با این تصمیم کلیه نیرو های شرکتی راه آهن دقیقاً مشابه کارکنان رسمی تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار خواهند گرفت و تامین سهم کارفرمائی این بیمه به عهده راه آهن خواهد بود.
وی اضافه کرد: مدیرعامل محترم به منابع انسانی شرکت بویژه کارگران زحمتکش و عزیز راه آهن توجه ویژه و خاص دارند.
سعید رسولی در جلسه شورای اداری راه آهن جنوب شرق از مدیرکل محترم این منطقه خواست برای ارج نهادن به مقام رفیع شهید بویژه شهداء راه آهن، یادمانی برای بزرگداشت نام شهید در محل این اداره کل نصب نمایند.
در انتهای این نشست رسولی راهبرد ها و سیاستهای راه آهن در ارتباط با بودجه سال ۹۷ را برای حاضرین تشریح کرد.
در این نشست آقایان آتشک مدیرکل محترم دفتر برنامه ریزی و بودجه ، داوودی رییس محترم مرکز هماهنگی امور مناطق و سرپرست اداره کل راه آهن یزد، ارجونی مدیرکل محترم راه آهن جنوب شرق، فیروز کوهی مدیر کل محترم راه‌آهن کرمان، رست معاون محترم مدیرکل هرمزگان و تعدادی از معاونین و کارشناسان مناطق یادشده و دفتر برنامه ریزی و بودجه حضور داشتند.
در این سفر مسائل مربوط به برنامه های اجرائی و بودجه سال ۹۷ مناطق جنوب شرق، یزد، کرمان و هرمزگان طی جلسات متعدد بررسی و نهایتا در نشستی باحضور جناب آقای رسولی عضو محترم هیئت مدیره جمع بندی گردید.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز