شما اینجا هستید
اخبار عمومی » پیشرفت طرح بزرگ راه‌آهن مشهد – زاهدان به ۷۰ درصد رسید

به گزارش ریل‌نیوز به نقل از آنلاین، رضا خواجه مدیر پروژه ساخت مسیر راه‌آهن یونسی – بجستان با بیان اینکه ساخت مسیر ریلی مشهد- زاهدان به طول ۵۶ کیلومتر از سال ۱۳۹۶ با مبلغ اولیه ۵۴۱ میلیارد ریال آغاز شده است، گفت: ۲۶۵ میلیارد ریال از این حجم اعتبار تا پایان سال ۹۸ و ۳۶۰ میلیارد ریال آن تا پایان آذر ماه امسال اختصاص یافت و هزینه شد.
او با اشاره به انجام ۱۲۰ هزار مترمکعب خاکبرداری، افزود: تاکنون یک میلیون و ۵۰۰ هزار مترمکعب از مجموع دو میلیون مترمکعب خاکریزی طراحی شده به این منظور صورت گرفته است.
مدیر پروژه ساخت مسیر راه‌آهن یونسی – بجستان، حجم بتن‌ریزی لازم برای مسیر راه‌آهن یونسی – بجستان را نیز ۷۰ هزار مترمکعب دانست و افزود: تاکنون ۴۰ هزار مترمکعب از این حجم بتن‌ریزی و در نتیجه آن ساخت ۱۰۱ دهنه پل در طول مسیر این خط آهن تکمیل شده است.
خواجه بیان کرد: دو ایستگاه سوزنبانی و مسافری برای مسیر راه‌آهن یونسی – بجستان در کیلومتر ۲۴ و کیلومتر ۴۸ این خط ریلی در نظر گرفته شده است.
او تصریح کرد: ۱۳۰ نفر به صورت مستقیم در اجرای این طرح که تا پایان سال ۱۴۰۰ به اتمام خواهد رسید، مشغول کار هستند.
ایستگاه راه آهن یونسی در شهرستان بجستان یکی از نقاط خط ریلی ۹۰۱ کیلومتری مشهد – زاهدان است که ساخت آن از آذر ماه ۱۳۹۶ آغاز شده و تاکنون ادامه دارد.
این مسیر ریلی که زاهدان را از طریق راه آهن به مشهد متصل خواهد کرد در مجموع ۳۸ ایستگاه راه آن دارد که شهرهای یونسی و گناباد دو ایستگاه آن در قالب قطعه نخست طرح هستند.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز