شما اینجا هستید
» پیشرفت فیزیکی ۸۶ درصدی پروژه‌های ریلی در سطح کشور/ ۹۱۹ کیلومتر خط‌ آهن به شبکه ریلی کشور افزوده شد

معاون ساخت و توسعه راه‌آهن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور گفت: با تکمیل ۴۴۰ کیلومتر راه آهن و ساخت ۵۱۶ کیلومتر خط ریلی توانسته‌ایم در سال ۹۶، ۹۱۹ کیلومتر خط‌آهن به شبکه ریلی کشور اضافه و به بهره برداری برسانیم.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز