شما اینجا هستید
اخبار نواحی » پیشرفت ۵۵ درصدی توسعه ایستگاه راه آهن زاهدان

پیشرفت ۵۵ درصدی توسعه ایستگاه راه آهن زاهدان
مدیرکل راه آهن جنوب شرق گفت: پروژه توسعه ایستگاه راه آهن زاهدان ۵۵ درصدی پیشرفت فیزیکی دارد.

به گزارش روابط عمومی راه آهن جنوب شرق مجید ارجونی توضیح داد: سازه پروژه توسعه ایستگاه راه آهن زاهدان شامل طبقه اول، نیم طبقه دوم و vip است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ساختمان فعلی ایستگاه راه آهن زاهدان ۱۵۰ نفر گنجایش دارد، افزود: برای آسایش و رفاه حال همشهریان گرامی و همچنین با نگاه تکمیل زیرساخت های به منظور اتصال چابهار به راه آهن سراسری بنای جدید ایستگاه راه آهن زاهدان گنجایش تقریبا ۵۰۰ نفر را خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه همچنین این پروژه دارای سقف سازه فضا کار است، بیان کرد: بنای فعلی ایستگاه زاهدان ۷۶۶ منتر مربع است که ضمن بازسازی این مقدار ۱۴۰۰ متر مربع در قالب پروژه توسعه ایستگاه راه آهن زاهدان به آن اضافه می شود.

مدیرکل راه آهن جنوب شرق ادامه داد: برای پروژه توسعه ایستگاه راه آهن زاهدان ۳۳ میلیارد ریال از محل طرح های عمرانی اعتبار اخذ شده است.

وی تاکید کرد: این پروژه ۳۸ درصد پیشرفت ریالی داشته که مشکل خاصی در زمینه پرداخت صورت وضعیت پیمانکار وجود ندارد.

ارجونی تاکید کرد: طراحی المان شهدا در ایستگاه راه آهن زاهدان در دستور کار قرار گرفته است.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز