شما اینجا هستید
زیربنایی - زیر ساخت » پیشرفت ۸۰ درصدی پروژه اتصال سبزوار به شبکه ریلی

به گزارش ریل‌نیوز به نقل از خراسان رضوی ،سبزوار یکی از بزرگ ترین شهرستان های خراسان رضوی به لحاظ وسعت و‌جمعیت است که در فاصله ۲۳۰ کیلومتری مشهد قرار دارد. با توجه به این که یکی از مهم ترین زیرساخت های توسعه هر منطقه توسعه حمل و نقل بار و مسافر و مسیر های ارتباطی است اما شهرستان سبزوار با وجود بهره مندی از فرودگاه و جاده های ارتباطی مناسب، از شبکه ریلی راه آهن در نزدیکی این شهر محروم بوده است. احداث راه آهن سبزوار به سه دهه گذشته باز می گردد و تا چند سال پیش این پروژه پیشرفت مناسبی نداشته و با گذشت بیش از ۳۰ سال همچنان مردم این دیار از شبکه ریلی محروم بوده اند.
مطالبه تکمیل پروژه راه آهن سبزوار از رئیس جمهور و وزیر راه
در اردیبهشت سال ۹۷ که رئیس جمهور به دیار سربداران سفر کرده بود، تکمیل پروژه راه آهن دیار سربداران به عنوان مطالبه دیرینه و نافرجام از رئیس جمهور مطرح‌شد‌ که با پیگیری های صورت گرفته اعتباری از محل مصوبات سفر ریاست جمهوری به آن اختصاص یافت. آخوندی وزیر سابق راه و‌شهرسازی نیز در مرداد ۹۷ در محل اجرای پروژه راه آهن سبزوار حضور یافت و در جمع خبرنگاران در خصوص وضعیت پروژه گفت که این پروژه از سال ۸۹ آغاز شده و تا سال ۹۵ اعتبار جدی نداشته و کار خاصی انجام نشده بود. وی اعلام کرد که پروژه راه آهن سبزوار از سال ۹۵ فعال شده و سال ۹۷ به میزان ۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای پروژه در نظر گرفته شده است.
پیشرفت ۲۰ درصدی پروژه ساخت ایستگاه راه آهن سبزوار
معاون فنی و عمرانی فرمانداری سبزوار نیز با بیان این که پروژه راه آهن سبزوار در سه بخش است، اظهار کرد: در بخش تاسیسات و زیرساخت مسیر این پروژه پیمانکار مشغول به کار است و زیرساخت شامل عملیات خاک برداری، تاسیسات فنی و تسهیل اراضی به طول ۴۸ کیلومتر پیشرفت حدود ۸۰ درصدی دارد. شاد افزود: در بخش ایستگاه راه آهن سبزوار به مساحت حدود ۶ هزار متر مربع و ۴۲ میلیارد تومان اعتبار پیمانکار آن شرکت بتن ماشین آستان قدس است و قسمت های زیادی از سایت و عملیات خاکی پروژه انجام شده است. وی در خصوص روند پروژه احداث ایستگاه راه آهن سبزوار، بیان کرد: فونداسیون سالن های اصلی اجرا شده و ساخت اسکلت و ستون های پروژه در کارگاه پیمانکار در خارج از پروژه به پایان رسیده و مراحل انتقال و نصب ستون ها و اسکلت به زودی انجام می شود که این بخش پیشرفت فیزیکی حدود ۲۰ درصدی دارد. وی بخش سوم پروژه راه آهن سبزوار را بحث ریل گذاری آن دانست و گفت: ریل گذاری به عنوان یک بخش پروژه خرید ریل، توافق با خرید و انتقال و نصب ریل گذاری است و این بخش خرید دو هزار کیلومتر ریل در کشور که شامل پروژه راه آهن سبزوار می‌شود صورت گرفته است. وی ادامه داد: هم اکنون ریل های پروژه در حال ساخت است و پس از ساخت به صورت مرحله‌ای مسیر پروژه از ریل ساخته شده برخوردار می شود. شاد با بیان این که اگر بخواهیم درباره‌پیشرفت پروژه راه آهن صحبت کنیم، اعداد ۳۰ یا ۴۰ درصد قابل اعلام نیست چراکه این موضوع بحث های پیشرفت فیزیکی و پیشرفت ریالی است، تصریح کرد: بخش زیادی از پروژه خرید و تامین ریل است که این بخش فارغ از اعتبارات شهرستانی است و در مسیر اعتبارات ملی تامین شده بنابراین پس از ساخت در میان دو هزار کیلومتر پروژه ریل‌گذاری از جمله پروژه راه آهن سبزوار توزیع می شود. 

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز