شما اینجا هستید
بین المللی » پیشنهاد اسرائیل برای ساخت راه‌آهن میان جنین و حیفا را رد می‌کنیم

مسئول فلسطینی: پیشنهاد اسرائیل برای ساخت راه‌آهن میان جنین و حیفا را رد می‌کنیم

حسین الشیخ عضو کمیته مرکزی جنبش آزادی‌بخش فلسطین (فتح)

یک مسئول فلسطینی اعلام کرد: ما پیشنهاد اسرائیل برای ساخت خط راه آهن میان جنین و حیفا را رد می‌کنیم.

به گزارش ایسنا، حسین الشیخ، عضو کمیته مرکزی جنبش فتح و رئیس هیئت امور مدنی تصریح کرد: اسرائیل به رهبری فلسطین پیشنهاد داده تا در ساخت خط راه آهن از جنین به حیفا و از آن به شماری از پایتخت‌های کشورهای عربی مشارکت کند.

بنا بر گزارش روسیا الیوم، حسین الشیخ تاکید کرد: رهبری فلسطین این امر را رد می‌کند.

این مسئول فلسطینی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: ما مخالف هرگونه عادی سازی قبل از زوال و نابودی اشغالگری اسرائیل و همچنین مخالف هرگونه راه‌حل‌های اقتصادی که باعث تقویت اشغالگری شود، هستیم.

حسین الشیخ همچنین نوشت: خرده نان (مسائل ناچیز) جایگزین آزادی میهن نیست.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز