شما اینجا هستید
بین المللی » پیوستن سوریه به اتحادیه بین المللی راه آهن قطعی شد

پیوستن سوریه به اتحادیه بین المللی راه آهن قطعی شد

پیوستن سوریه به اتحادیه بین المللی راه آهن قطعی شد

فصل تجارت – شرکت راه آهن سوریه پیوستنش به اتحادیه بین المللی راه آهن را منوط به تصویب این طرح در وزارت راه دانست و گفت: هیچ مانعی در این زمینه وجود ندارد.

به گزارش فصل تجارت شرکت راه آهن سوریه پیوستنش به اتحادیه بین المللی راه آهن را منوط به تصویب این طرح در وزارت راه دانست و گفت هیچ مانعی در این زمینه وجود ندارد.
با این حال وزارت راه سوریه در بیانیه ای اعلام کرد شرکت راه آهن سوریه در شرایطی قرار دارد که می تواند فعالیت خود را به روز کرده و به عنوان یک عضو فعال اتحادیه بین المللی راه آهن درآید.
همچنین می تواند در کارگاه های آموزشی این اتحادیه شرکت کرده و به منافع اعضای این اتحادیه احترام گذارد و اسناد فنی و استانداردهای فدراسیون را به صورت رایگان دریافت کنند.
این وزارتخانه اشاره کرد در طول سال های قبل از جنگ با داعش، سوریه موظف بود تمام حق عضویت خود را به فدراسیون بین المللی راه آهن را پرداخت کند، اما از سال ۲۰۱۱ به دلیل اقدامات ناعادلانه اقتصادی در مورد بانک های سوریه، نمی توانست هزینه های آن را پرداخت کند.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز