شما اینجا هستید
اخبار عمومی » پیگیری اجرای طرح تراموای رشت در شورای عالی ترافیک کشور

به گزارش ریل‌نیوز به نقل از صدا و سیما  ؛ احمد رمضانپور نرگسی با اشاره به دیدار با دکتر جمالی نژاد معاون وزارت کشور و رییس سازمان شهرداری های کل کشور ، گفت: با توجه به اهمیت موضوع اجرای تراموا برای رفع بخشی از معضل ترافیک شهری رشت ، موانع و مشکلات موجود و نگاه مثبت دکتر جمالی نژاد امیدواریم این طرح در مرکز گیلان اجرا شود.

وی افزود : با توجه به تلاش های انجام شده از ابتدای شورای پنجم ، اهمیت اجرای این طرح برای شورای شهر رشت و و نظر مساعد دکتر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه کشور ، برای اجرای طرح تراموای رشت ردیف بودجه اخذ شد که پس از اخذ مجوز ، اجرای این طرح آغاز می شود.

احمد رمضانپور نرگسی گفت : در دیدار صمیمی با دکتر جمالی نژاد معاون وزارت کشور، وی به عنوان رییس شورای عالی ترافیک کشور گفت همه تلاش خود را انجام می دهم تا از اعضای این شورا ، برای عملیاتی کردن این طرح موافقت بگیرم.
وی افزود : اجرای این طرح به ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز