شما اینجا هستید
اخبار عمومی » چهار ایستگاه راه آهن خراسان مجهز به تاسیسات ویژه آتش نشانی است

به گزارش ریل‌نیوز به نقل از ایرنا، مصطفی نصیری ورگ افزود علاوه بر استقرار واگن ویژه آتش نشانی و پمپ آتش نشانی در ایستگاههای تشکیلاتی مشهد، نقاب، شهید مطهری و سرخس، این ایستگاهها دارای شبکه “هیدرانت” یا شبکه تاسیسات ویژه آتش نشانی می‌باشند.

وی ادامه داد: دیگر ایستگاهها دارای فعالیت محدودتری بوده با این حال به خاطر میزان فعالیتشان دارای تجهیزات آتش نشانی هستند.

مدیر کل راه آهن خراسان ایمنی را اولویت در راه آهن عنوان کرد و گفت: حمل کالاهای خطرناک در شبکه راه آهن طبق دستورالعملهای ویژه صورت می‌گیرد و هر محموله خطرناک دارای کارت ویژه‌ای است که نوع و مشخصات محموله، شرایط ایمنی و حمل و نحوه اقدام برای آن محموله در مواقع خطر روی این کارت ثبت می‌شود.

وی افزود: این شیوه نامه‌ها اکنون در شبکه ریلی خراسان اجرا شده و تردد و جابه‌جایی محموله‌ها در این شبکه با دریافت کد انحصاری ایمنی و به صورت ایمن انجام می‌شود.

طول شبکه ریلی ایران ۱۰ هزار کیلومتر است که هزار و ۴۰۰ کیلومتر آن معادل ۱۴ درصد در خراسان رضوی قرار دارد و این استان بیشترین سهم و رتبه نخست جابه‌جایی مسافر در ناوگان ریلی کشور را به خود اختصاص داده است.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز