شما اینجا هستید
اخبار نواحی » کار تجهیز دو ایستگاه ابریشم و جهان آباد به سوزن های تراورس بتنی به سرانجام رسید

کار تجهیز دو ایستگاه ابریشم و جهان آباد به سوزن های تراورس بتنی به سرانجام رسید
مدیر کل راه آهن شمالشرق(۱) گفت: در ادامه اجرای فاز دوم تعویض سوزن های تراورس چوبی با بتنی دو ایستگاه ابریشم و جهان آباد به سوزن های بتنی تجهیز شد.
فرشاد زادخور با اعلام این خبر اظهار داشت:این پروژه مهم با هدف افزایش ظرفیت خطوط و افزایش سرعت قطارها در محور تهران – مشهد، فاز دوم تعویض سوزن های تراورس چوبی با بتنی در دستور کار قرار گرفته و عملیات نصب ۱۶ دستگاه سوزن در دو ایستگاه ابریشم وجهان آباد، طبق برنامه زمان بندی شده، در محدوده ی این اداره کل به سر انجام رسیده است.
زاد خور افزود: اجرای فازدوم نصب سوزن های بتنی از اواخر خرداد ماه سال جاری با هزینه ای بالغ بر۴ میلیارد ریال برای هر سوزن آغاز شده است و با اجرای آن سرعت سیر قطارها در ایستگاه هایی که نیاز به توقف نیست از ۸۰ و ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت تا ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت افزایش خواهد یافت .

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز