شما اینجا هستید
اخبار عمومی » کسب جایزه تحقیقات و نوآوری ۲۰۱۸ UIC در بخش محققین جوان UIC Innovation Awards– Young resercher

کسب جایزه تحقیقات و نوآوری ۲۰۱۸ UIC در بخش محققین جوان
UIC Innovation Awards– Young resercher

جایزه تحقیقات و نوآوری ۲۰۱۸ UIC در بخش محققین جوان برای آقای علیزاده از دانش آموختگان دانشکده مهندسی راه آهن، و شاغل در اداره کل خط و سازه های فنی راه آهن ج.ا.ا

چهارمین دوره جایزه نوآوری و تحقیقات UIC در سال ۲۰۱۸ با محورهای زیر برگزار گردید:
۱) ایمنی و امنیت (شامل مسائل علائم)
۲) توسعه پایدار (شامل مسائل انرژی، صدا، ارتعاشات، انتشار گازها)
۳) فن آوری سیستم ریلی (آلات ناقله ریلی، زیرساخت و اندرکنش خط و قطار)
۴) خدمات بار ریلی
۵) خدمات مشتری (شامل مدل های کسب و کار جدید)
۶) کاهش هزینه (افزایش رقابت پذیری)
که شامل دو بخشِ جایزه افتخاری برای پژوهشگران جوان و نیز جایزه افتخاری دستاورد طول زندگی (Life-time Achievement Award) برای کسانیکه عمر خود را صرف تلاش برای نوآوری و بهبود سیستم ریلی و خدمات آن کرده اند می‌گردید.
در همین راستا، در ۲۱ نوامبر ۲۰۱۸ ، هیئت بین المللی تحقیقات ریلی (IRRB) اتحادیه بین المللی راه آهنها (UIC) و اعضای هیئت منصفه برای داوری آثار و مقالات ارسالی، ارزیابی نهایی خود در محورهای فوق‌الذکر را بعمل آوردند و از میان هفتاد اثر و مقاله ارائه شده، شش نفر برنده برای هر یک از شش محور اصلی و یک نفر برای جایزه پژوهشگران جوان و یک نفر برای جایزه دستاورد عمر بعنوان انتخاب شدند و جوایز منتخبین در نود و سومین اجلاس مجمع عمومی UIC در هفتم دسامبر ۲۰۱۸ در دفتر مرکزی UIC در پاریس به برندگان اعطا گردید.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز