شما اینجا هستید
اخبار نواحی » کسب رتبه برتر در آموزش توسط راه آهن شمال شرق ۱

فرشاد زادخور مدیر کل راه آهن شمالشرق(۱) گفت: رتبه دوم برگزاری دوره های آموزشی مناطق راه آهن بر مبنای نفر ساعت به این اداره کل اختصاص یافت.
وی افزود: در راستای ارتقای سطح دانش فنی و علمی کارکنان، سالانه بیش از ۳۰ دوره آموزشی در بخشهای مختلف این اداره کل برگزار می شود و براساس اطلاعات استخراج شده از سیستم مدیریت آموزش (جام) در خصوص برگزاری دوره های آموزشی راه آهن طی سال گذشته، این اداره کل با برگزاری ۵۲ هزار و ۸۳۵ نفر ساعت، موفق به کسب مقام دوم آموزش بر مبنای نفر ساعت شده است.

زادخور ادامه داد: در چهارماهه اول سال جاری۲۸ هزار و ۴۰۰ نفرساعت دوره آموزشی برگزار شده که شامل دوره های بازآموزی پست بازدید وآلات ناقله،آموزش بدو خدمت و اجباری ارتقای لکوموتیورانان و متصدی ترافیک، توجیهی راهبران جرثقیل، دوره های عمومی، بازآموزی مشاغل عملیاتی سیر و حرکت، مقدماتی و تکمیلی مامورین علائم الکتریکی است.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز