شما اینجا هستید
فیلم های ریلی » کلیپ وحشتناک سوانح ریلی – گذرگاه ها منشاء برخورد قطار با خودرو

در این کلیپ  مشاهده میکنید که ۱۰۰ درصد مواقع  با  قرار گرفتن  خودرو بر روی ریل  و بی احتیاطی رانندگان خودروها  به وجود می اید .  گذرگاه ها بیشترین شاهد  سوانح ریلی

 

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز